ஆபாசம் தேடும் கண்களை கழட்டி வைத்து விட்டு, இங்கே வாருங்கள்..!

0 2,796

ஆபாசம் தேடும் கண்களை கழட்டி வைத்து விட்டு, தாய்மையை மதிக்கும் கண்களை பொருத்தி, இந்த சுகமான சுகப்பிரசவத்தைப் பார்ப்போம்… இனியாவது தாயை மனித கடவுளாய் உணர்வோம்….

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.