வாழ்க்கையின் துல்லியமான வரையறை என்ன? அதை எவ்வாறு வாழ்வது.?

பதிவு :ரிசிகேஷ் சிதம்பரநாதன்அப்படி எல்லாம் வாழ்வது ஒரு வாழ்க்கையா? கண்டிப்பாக இல்லை. பரந்த மன நிலையில் வாழ்வது தான் வாழ்க்கை. என் தனிப்பட்ட கருத்து இது.அலோக் சாகர் ஒரு காலத்தில் டெல்லி ஐ.ஐ.டி.யில் பேராசிரியராக இருந்தார். முன்னாள் ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் ரகுராம் ராஜன் கூட அவரது மாணவர், ஆனால் அவர் தனது வாழ்க்கை பயணத்தை நிறைவேற்ற
Read More...

Recent Posts