தே வர் மக ன் ப ட த்தி ல் ந டித் த குழ ந் தையா இது ..?? தற் போ து மு ன்ன ணி ந டிகை யா…

த மிழ்த் திரையு லகில்   கு ழந் தை   ந ட்சத்தி ரமாக   அறிமுகமாகி புகழின்   உச் சத்து க்கே  போன நடிகைகள் பலர் உண்டு. இவ்வளவு ஏன்.? அன்புள்ள நடிகர்   ர ஜினிகாந்த்  படத்தில் ரஜினியோடு பொடிப்   பெ ண் ணாக  சுற்றி வரும் மீனா, ஒருகட்டத்தில் நடிகர் ரஜினிக்கே ஜோடி யானார். அதே போல்  நடிகை நீலிமாவுக்கும் பின்னணி உண்டு.மேலும் இவர் 1986ல் சென்னையில்…
Read More...

Recent Posts