நீங்கள் ஏன் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை..? இந்த கேள்வியை ஒரு ஆண் எதிர்கொண்ட விதம் இது

எனக்கு தற்போது முப்பத்தேழு வயதாகிறது. இதுவரை திருமணம் செய்துகொள்ளவில்லை. திருமணம் செய்து கொண்டே ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு எப்போதுமே இருந்ததில்லை, என் வாழ்க்கையில் நான் கடந்து வந்த பாதையும் எனக்குக் கிட்டிய அனுபவங்களும் திருமணம் செய்துகொள்வதற்கு ஏதுவாக இல்லை. என் பின்கதையை கொஞ்சம் திரும்பிப்பார்த்தால் புரியும். அப்போது எனக்கு பதினேழு வயது,…
Read More...

Recent Posts