11 மாத த ங் கை யை கொ- லை- செய்த 5 வயது குழந்தை… சினிமா பாணியில் நடந்த து-ய-ர-ம்! கார ண ம் என் ன தெ ரியு மா கேட் டால் ஷா-க் ஆகிடுவிங்க !!

0 389

ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டத்தில் உள்ள துர்கஷானம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் காவியா. அவருக்கு ஐந்து வயதில் நிர்மலா என்ற மகளும், 11 வயதில் ஹேமாஸ்ரீ என்ற கைக் குழந்தையும் உள்ளனர்.இரண்டாவது குழந்தை பிறந்தது முதல் பெற்றோர்கள் நிர்மலாவை சரியாக க-வ-னி-க்-கா-த-தா-ல் வி-ர-க்-தி அடைந்த முதல் குழந்தை தனது தங்கையை தண்ணீர் தொட்டியில் தூ- க் -கி -ப்- போ- ட் -டு -கொ– லை -செய்துள்ளார்.இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வீட்டில் படுக்க வைத்திருந்த குந்தையை ஹேமாஸ்ரீயைக் காணாமல் தே-டி-ய பெற்றோர், பின்பு வீட்டின் மா-டி-யி-ல் இருக்கும் தண் ணீர் தொ ட்டி யிலி ருந் து குழந் தை யை பி –ண –மா–க மீட்டுள்ளனர.

இதுகுறித்து பொ -லி-சா-ர் வ-ழ-க்-கு ப-தி-வு செய்து வி-சா-ரி-த்-த பொழுது, 5 வயது குழந்தையான நிர்மலாவிடம் பொ-லி-சா-ர் கேட்டுள்ளனர். அப்போது தங்கை பிறந்தது முதலே அவள் மீது பெற்றோர்கள் அதிக பா ச த் துடன் இருந்தனர்.

இதனால் என் தங்கையை தண்ணீர் தொ-ட்-டி-யி-ல் போ-ட்-டு-வி-ட்-ட-தா-க- கூறியதையடுத்து பெற்றோர்கள் மற்றும் பொ-லி-சா-ர் உட்பட அனைவரும் அ-தி-ர்-ச்-சி-யடைந்துள்ளனர்.தற்போது என்னசெய்வது என்று தெரியாமல் கொ —லை— வ– ழ- க்-கு ப-தி-வு செய்திருக்கும் பொ–லி–சா–ர் குறித்த 5 வயது குழந்தையை நீ தி ம ன் ற த் தி ல் ஆ ஜ ர் படுத்தவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

 

தன் மீது வைத்திருந்த பா-ச-ம் இரண்டாவது பிறந்த தங்கையின் மீது பெற்றோர்கள் வைத்ததால் இ-ச்-ச-ம்-ப-வ-ம் அரங்கேறியுள்ளது அ -தி -ர்-ச் -சி-யை ஏற்படுத்தியுள்ளது.இனியாவது கவனமாக இருங்கள் முதல் குழந்தை இருக்கும் பொது க-ரு-வி-ல் இருக்கும் குழந்தையை நீதான் பார்த்து கொள்ளவேண்டும் .

அவர் உன்னுடைய தங்கை அல்லது உன் தம்பின்னு க-ரு-வி-ல் இருக்கும் பொது சொல்லி வளர்த்தால் அந்த குழந்தை பிறந்த உடன் நீங்கள் க-வ-னி-த்-து கொள்வதை விட அந்த முதல் குழந்தை மிகவும் க-வ-ன-மா-க பா-ச-மா-க பார்த்துகொல்வார்கள் .

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.