81 வயது வயது மூ-தா-ட்-டி-யை தி-ரு-ம-ண-ம் செய்துகொண்ட 24 வயது இளைஞர்..! அது பி டி க் கா ம ல் … அது என்ன தெ ரியு மா ?கார ணம் கே ட்டா ல் ஷா க் ஆகி டு விங்க !!

0 158

உக்ரைன் நாட்டில் 24 வயது இளைஞர் ஒருவர் தன்னை இ-ரா-ணு-வ-த்-தி-ல் சேர்க்ககூடாது என்பதற்காக 81 வயது மூ-தா-ட்-டி-யை திருமணம் செய்துகொண்ட ச-ம்-ப-வ-ம் பெரும் அ-தி-ர்-ச்-சி-யை ஏற்படுத்தியுள்ளது.உக்ரைன் நாட்டில் இளைஞர்கள் கட்டாயம் இ-ரா-ணு-வ-த்-தி-ல் சேர்க்கப்பட்டு வருவதால் இதிலிருந்து தப்பித்துக்கொள்ள அலெக்ஸாண்டர் கொன்ட்ராட்யுக் என்ற இளைஞர் 81 வயது மூ-தா-ட்-டி-யை தி ரு ம ண ம் செய்துகொண்டுள்ளார்.ஒரு மூ-தா-ட்-டி-யை தி ரு ம ண ம் செய்துகொண்டால் எப்படி அதிலுருந்து த ப் பி க் க முடியும் என்ற சந்தேகம் எழலாம். அந்த நாட்டில் அது முடியும்.எப்படியென்றால், வீட்டில் இருக்கும் ம னை வி மா ற் று த் தி ற னா ளி எனும் பட்சத்தில் அந்த கணவர் க ட் டா ய மா க ரா-ணு-வ-த்-தி-ல் சேர்க்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றொரு விதி அங்கு உண்டு.

இதனால், தனது கிராமத்தில் இருக்கும் தனது உறவுமுறை மூ தா ட் டி யா ன 81 வயது ஸினைடா இல்லாரியோனோவ்னா-வை அலெக்ஸாண்டர் மணம் முடித்துக்கொண்டார். அந்த இளைஞரைத் தேடி, ரா-ணு-வ-த்-து-க்-கு ஆள்சேர்க்கும் எண்ணத்தில் வரும்

அதிகாரிகளோ, அலெக்ஸாண்டரின் தி ரு ம ண சான்றிதழையும், அலெக்ஸாண்டரின் 81 வயது ம னை வி மா-ற்-று-த்-தி-ற-னா-ளி என்பதற்கான சான்றிதழையும் பார்த்துவிட்டு, பின்வாங்கிவிடுகின்றனர்.இதனிடையே, அலெக்ஸாண்டர் தி ரு ம ண த் து க்குப் பின் ஒரு முறை கூட, தனது ம னை வியின் வீட்டுக்கு வருவதில்லை என்று அக்கம்பக்கத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர். ஆனால், மூ-தா-ட்-டி-யோ, தனது 24 வயதான கணவர் தன்னை பாசமாக பார்த்துக்கொள்வதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.