வி க்ரம் ந டித்த ரா ஜபா ட்டை பட ந டிகை யை ஞா பகம் இ ருக்கிற தா .? வா ழ்க் கை க ஷ்ட த்தினா ல் ம னம் தள ர் ந்த ந டிகை..!! எ ன்ன வென் று நீங் க ளே பா ரு ங்கள்..!!

0 240

நடிகை தீக்ஷா சேத்  தமிழ், தெலுங்கு  தி ரைப்பட  நடிகை ஆ வார். கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் சுசீந்தரன் இ யக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் நாயகனா க நடித்து வெளியான   திரை ப்பட ம் தான்  ராஜபாட்டை. இந்த   திரை ப்பட த்தின்   மூ லமாக   த மிழ்   திரையுலகில் கதா நாயகியாக அ றிமுக மான   நடிகை தீக்ஷா சேத் இவருக்கு வயது 30 என்பது   கு றிப்பிட த்தக்கது.

நடிகை தீக்ஷா சேத் அவர்கள் டெல்லியில் பிறந்து   வள ர்ந்தார். மேலும் இவர்   மா டலிங்   செய்து   வந்து ள்ளார். நடிகை தீக்ஷா சேத் டெல்லியில் பிறந்து வளர்ந்து இ ருந்தாலும் அவருக்கு  கைகொடு த்தது   என் னவோ  தெலுங்கு திரையுலகம் தான்.

கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு தெலுங்கு தி ரையுல கில் வெளியான தேவம் என்ற தெலுங்கு படத்தின்   மூ லமாக த்  தான்  திரைப்  பயண த்தை தொட ங்கினார்  நடிகை தீக்ஷா சேத். மேலும் தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி   கி ளா ம ர்   ராணியாக வலம் வந்தார்.

மேலும் சில   த மிழ், கன்னடம் மற்றும் இந்தி படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார் என்பது   குறி ப்பிடத்தக்கது. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக பட   வா ய்ப்பு கள்  எது வும் இ ல்லாமல்   த வித் து   வருகிறார்.

இந்நிலையில் நடிகை தீக்ஷா சேத் தற்போது உள்ள   புகை ப்படத்தை   ச மூக   வலை தள ங்களில்   பதிவி ட்டுள்ளார். அதனை பார்த்த ரசிகர்கள் அந்த புகைப்படத்தை மேலும் ஷேர் செய்து   வருகி ன்றா ர்கள்…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.