கை-தி-யை-ப் பார்த்து ஆ-சை-யை அ-டக்-கமு-டி-யா-மல் போ-லீ-ஸ் செய்த கா ரி யம்… தீ -யா-ய் ப-ர-வி-ய காட் சி யா ல் ஆ-ப்-பு!என்ன ந டந் தது தெ ரியு மா?

0 493

இப்பொழுதெல்லாம் பிரபலம் ஆகவேண்டும் என்ற ஆ-சை பலருக்கும் வந்துவிட்டது..எதாவது ஒன்று செய்து இணை யத் தளத் தில் விட்டு பிரபலம் அ டைந் துவிட வேண்டும் என ஆ-சை-ப-டு-கின்றனர்.அனைவரின் கைகளிலும் மொபைலும்,சமூக வலைதளங்களும் இருப்பதால்,உடனுக்குடனே அவர்களில் பொ ழு து போ க் கை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.கேரள மாநி ல த் தில் கை-தி-யு-ட-ம் பொ-லி-ஸா-ர் டிக் டாக் வீடியோ வெளியிட்டுள்ள ச-ம்-ப-வ-ம் அம்மாநிலத்தில் பெரும் ச-ர்-ச்-சை-க-ளை உருவாக்கியுள்ளது.இன்று சமூக வலைதளங்களில் அனைத்து வயதினர்களும் தம் க-ரு-த்-தை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

இதில் சமீப த்தி ல் வரவான டி-க்- டா-க் முன்னணியில் உள்ளது. ஒரு நிமிட வீடியோவில் தம் எண்ணங்களை நினைத்த மாதிரி நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியும் என்பதால் அனைவரும் இதற்கு அ-டி-மை-யா-கி வருகின்றனர்.

இந்த டி-க் -டா-க்-கில் பதிவிடுவதாக விரைவில் புகழ்பெற்று விடலாம் என்று நினைப்பதும் ஒருகாரணம். இந்நிலையில் கேரளா மாநிலத்தை சேர்ந்த பொ-லி-ஸா-ர், ஒரு கு-ற்-ற-வா-ளி-யை அழைத்து செல்லும் போது அவர் ஆடுகிறார். அதற்கு பொ-லி-ஸா-ரு-ம் ஆடுகின்றனர்

பின்னால் ஒரு மலையாளப் பாடல் ஒலிக்கிறது. இந்தக் காட்சி வீடியோவாக சமுகவலைதளங்களில் ப–ர-வ-லா-கி-வருகிறது. பணியில் இருக்கும் பொழுது பொ-லி-ஸா-ர் கு-ற்-ற-வா-ளி-யு-ட-ன் ஆடிய இந்த வீடியோ அம்மாநிலத்தில் பெரும் ச-ர்-ச்-சை-க-ளை உண்டாக்கியுள்ளது.ஆனால் தற்போது சில காலமாக கொ-ரோ-னா ஊ ர ட ங் கா ல்  டி-க்- டா-க் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.