செய்திகள்

கணவனை நம் பி வெளி நாட்டிற்கு சென்ற பிரபல சீ ரியல் ந டிகைக்கு காத்திருந் த அ தி ர்ச்சி !! அவரே வெளியிட்ட அ தி ர் ச்சி த கவல் !!

பிரபல பெண் தொகுப்பாளினியும், நடி கையுமான ஐஸ்வர்யா திருமணத்திற்கு பின் கணவனின் உண்மையான நிலை தெரிந்து அ தி ர் ச் சியடைந்ததாகவும், அதன் பின் அதிலிருந்து எப்படி மீள்வது என்பது குறித்து தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வீடியோவாக வெளியிட்டுள்ளார். தமிழகத்தில் சென்னையை சேர்ந்தவர் ஐஸ்வர்யா. டான்ஸர், சீரியல் நடிகை, தொகுப்பாளினி என  பன் முகம்  கொண்டவர்.…
Read More...

வி க்ரம் ந டித்த ரா ஜபா ட்டை பட ந டிகை யை ஞா பகம் இ ருக்கிற…

நடிகை தீக்ஷா சேத்  தமிழ், தெலுங்கு  தி ரைப்பட  நடிகை ஆ வார். கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் சுசீந்தரன் இ யக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் நாயகனா க நடித்து வெளியான   …
Read More...

கற்ப் பித் த பள் ளி ஆசி ரியரு க்கு ஷா-க் கொடு த்த மாணவன்…

டி ல்லி யை சேர் ந்த 33 வயதான ரோகன் பாசின என்ற வி மா னி தான் கடந் த 30 ஆ ண்டுக ளுக்கு மு ன்பு 3 வ யதி ல் டில்லி யில் உள் ள பாட சாலை யொ ன்றி ல் கற் ற போ து அங் கு…
Read More...

ம னை வி மேல் ச-ந்-தே-க-ப்-ப-ட்-டு 17 ஆ ண்டுக ளா க பீரோவில்…

மனைவி மீது ச -ந்-தே-கி-த்-து வீட்டு அல மாரி யி ல் ஒளி ந்து  வேவு பா ர்க் கும் க ணவ ரை க ண்டுபி டித் த தா ல் அ -டி-த்-து-து -ன்-பு-று-த்-தி-ய சம் பவ ம் அ-…
Read More...

மெ ர் ச ல் பட 5 ரூ பா ய் டா க் டர் விஜயை போ ல வே நிஜ வா ழ்…

சென் னை யி ல் வியா சர்பா டியி ல் ஐந்து ரூ பாய் க்கு ம ரு த் து வ ம் பார்த்த ம ரு த் து வ ர்  திரு வேங் கட ம் (70) அவர்கள் மா- ர- டை- ப் -பி-னா-ல் -உ -யி -ரி…
Read More...

மு-க-க் -க-வ-ச-ம் அணியாதவர்களை ச-வ-ப்-பெ -ட்-டி-யி-ல் படுக்க…

இந்தோனேஷியாவில் முகக்கவசம் அணிய மறுக்கும் நபர்களுக்கு த -ண்-ட-னை அளிக்கும் விதமாக அவர்கள் ச-வ-ப்-பெ-ட்-டி-யி-ல் சில நிமிடங்கள் படுக்க வைக்கப்பட்ட நிலையில்,…
Read More...

61 வ ய து மு-தி-ய-வ-ரி-ன் வித்தியாசமான கடைசி ஆ சை. நிறைவேறிய…

ம-ர-ண ப-டு-க்-கை-யி-ல் இருந்த 61 வயது மு-தி-ய-வ-ர் வித்தியாசமான கடைசி ஆசை ஒன்றை தெரிவித்தார். அது நிறைவேறிய 2 மணி நேரத்தில் அவர் உ-யி-ர்…
Read More...

தான் உ ண் மை யா க கா-த-லி-த்-த கா-த-லி கை வி ட் ட தால்…

இப் போதெல்லா ம் எதற் கெல் லாம் போ-ரா -டு-வ-து என்று எல்லையே இல்லாமல் ஆகிவிட்டது. முன்பெல்லாம் ஏதாவது பெரிய கோ ரிக் கை யோ டு தான் போ-ரா-ட்-ட-க் களத் துக்கே வரு…
Read More...

வெளிநாட்டு விமானநிலையத்தில் இந்தியரின் பாஸ்போர்ட்டை பார்த்து…

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சில் இந்தியர் ஒருவரின் பாஸ்போர்ட்டை பார்த்து அ தி ர் ச்சிய டைந்த அதிகாரிகள், அவருடன் புகைப்படம் எடுத்து கொண்டது தற்போது வைரலாகி…
Read More...