ப்ர ண்ட்ஸ் பட த்தில் கு ட்டி விஜ யாக நடி த் தவ ரை ஞா பகம் இரு க்கா ..?? இவ ர் தற் போ து எ ன்ன செ ய்கி றார் தெரி யுமா..?? ஆச் சிரி யமா ன த க வல் உ ள் ளே..!!

0 267

தமிழ் சினிமா உலகில் மு ன்ன ணி நடிக ர்க ளாக வலம் வருபவர் நடிகர் விஜய் மற்றும் சூர்யா அவர்கள். இவ ர்கள் இரு வ ரும் சினி மா உல கி ல் வள ர்ந் து வரும் கால ங்க ளில் இ ணை ந்து பல படங்களில் நடித்துள் ளா ர்கள்.அந்த  வகையில் இவர்கள் இரு வரு ம் இ  ணை ந்து நடித்து சூப் பர் ஹி ட்டா ன திரைப்ப டம் தான் ப்ரண்ட்ஸ். இந்த திரை ப்ப டம் 2001 ஆம் ஆண்டு சித்தி க் இ யக்க த்தில் வெளி வந்த  படமாகும்.  மேலும் பிரண்ட்ஸ் திரை ப்படம் மலை யாளத் திரை ப்ப டத்தில் இரு ந்து தழு வி எடுக் கப் பட்டது.

இந்தப் படத்தில் தேவயானி , ரமே ஷ்கண்ணா, விஜயலட்சுமி, வடிவேலு, ராதாரவி உள்ளிட்ட பல நடிகர்கள் நடித் திருக் கிறார்கள். இந்த திரை ப் படம் அப்போது மெஹா ஹிட் அடித்த து. இது ந டிகர் சூர்யா மற்றும் விஜய்க்கு நல்ல பெ யரை  வாங் கிக் கொடுத்தது மட்டுமல்லாமல் இன் றுவ ரை கா மெ டிக்கு உதார ண மாக  இ த்திரை ப்படம் இருக் கிறது.

இந்த தி ரைப் படத்தில் விஜய்யி ன் சின்ன  வயது கதா பாத்திர த்தில் ஒரு சின் னப்பை யன் நடித்தி ருப்பார். இவரு டைய உண் மையான பெயர் பரத் ஜெயந்த் .இவர் 1988ஆம் ஆண்டு சென் னை யில் பிறந்தவர். இந்த படத்தில் நடிக் கும்போது பரத் திற்கு 16 வயதா கும். இவர் எ ம் சி டி எம் ச ர்வதேச பள்ளி யில் தனது பள்ளிப்படி ப்பை முடித்தார் .

அதன்  பின்னர்  லயோலா  கல்லூரி யில் விஷு வல் கம் யூனி கேஷன் மற்றும் எம்பிஏ முடித்தார். அதன் பின்னர் மாடலிங் துறையில் புகுந்தார்.  மேலு ம் ப்ரண்ட்ஸ் படத்தில் நடித்த பின் வானத்தைப் போல மற்றும் பிரிய மான தோ ழி ஆகிய படங் கள் நடித்தார். இவர் நடிப்புக்கு சிறி து காலம் முழுக்கு போட் டுவி ட்டு படிப் பில் க வ னம் செ லுத் தினார்.

பின்னர் பல ஆ ண்டு கள் கழித்து இயக்குனர் விக் ரமன் இயக் கத் தி ல் இள மை நாட்க ள் என்னும் படத் தில் நடி த்த தார் .இந்நி லையில் இ வர் இய க் குனர்  அஜய் ஞான முத்து இ யக்க த்தில் அதர்வா மற்றும் நயன்தாரா நடிப்பில் வெ ளியான இமை க்கா நொடிகள் தி ரைப்ப டத்தில்  அசிஸ் டெண்ட் டைர க்டரா கவும்  பணிபுரிந்து உள் ளார் .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.