பிரபல காமெ டியில் நடித்த நடி கையா இது..?? அட இவர் பிர பல வி ல்ல னின் ம னை வியா..?? புகை ப்படத்தை பார்த்து அ திர் ச்சியா கும் ரசிக ர்கள்..!!

0 361

தென் னிந் திய  சினி மா  உலகி ல் மிக பிரபலமான  ந டிகையா க  இருந்தவர் லலிதா குமாரி. இவர் 1987 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த மனதில்  உ றுதி  வே ண்டும்  என்ற படத்தின்   மூ ல ம்   தான் சினிமா உலகிற்கு அறி முகமா னார். இதனைத் தொ டர்ந்து வீ டு , ம னை வி  ம க்கள், புதுப் புது அர்த் தங்கள், பு லன்வி சா ர ணை, உல கம் பிறந் தது எனக்காக போன்ற பல படங்களில் நடித்து  உள்ளார். இவர் இதுவரை 35 பட ங்களுக்கு மேல் நடித்து உள் ளார்.

நடிகை லலிதாகுமாரி அவர்கள்  த மிழ்  சினிமா உலகில் பிரபலமான நடிகர் சி. எல். ஆனந்தனின்  மக ளும், நடிகை டிஸ்கோ சாந்தியின்   தங் கை   என் பது   கு றிப்பிட தக்கது. பின் இவர் 1994 ஆம் ஆண்டு நடிகர் பிரகாஷ் ராஜைத்   தி ரு ம ண ம்   செய்து கொண்டார். இவர் களுக்கு பூஜா, மேக்னா என  மக ள்க ளும், சி த்து எ ன்ற மக னும் உள் ளனர்.

பின் 2004 ஆம் ஆண்டு சித்து   கா ல மா னார். அதன் பின் லலிதா குமா ரிக்கும்,பிரகாஷ் ராஜுக்கும் இடையே   கரு த்து  வே றுபாடு   ஏற்பட்டு 2009 ஆ ம் ஆண்டு   வி வா க ர த் து   பெற்று பிரிந்தனர். பின் நடிகை லலி தா குமாரி அவர்கள் சினிமா விட்டு விலகி தன்னுடைய   குடு ம்பத் தை   பார் த்து   கொள்வதில் அதிக கவனம் செலுத்தி வந்தார்.

மேலும், சமீபத்தில் இவருடைய  புகை ப்படம்  சோசியல் மீடியாவில் வெளியாகியி ருந்தது. இதை பார்த்த அனைவரும் நடிகை லலிதா குமாரியா இது.? என்று கேட்கும் அளவிற்கு அடையாளமே   தெரி யாத   அளவி ற்கு மா றிப்   போ ய்   உள் ளார். இந்நி லையில் நடிகை லலிதா குமாரி அவர்கள் கடந்த ஆண்டு பேட்டி ஒன்றை அளித் திருந்தார்.

அதில் தொகுப்பாளர் அவர்கள் படத்தில் நீங்கள் கவுண்டமணி   தங் கை யாக   கரு ப்பு   நிற பெயின்ட் அடித் துக்கொண்டு ஒரு காட்சியில் நடித்து இருப்பீர்கள். அதே மாதிரி தான் நான் இந்த பட த்தில்   அ ழ காக  கா ண்பிக்கிறேன்   என்று சொன்னார்கள் கருப்பு என்று  சொ ல்லி   ரொம்ப   அ சிங் கமா   காட்டுவா ர்களே என்று பய ந்துட்டு இருந்த என்னை   சமா தான ப்படு த்தினார்கள்.

அதுக்கு பிறகு தான் இந்த பட த்தில் நான் நடி த்தேன். தற் போது கூட இந்த பட த்தின் காட்சியை  வைத்து நீங் கள் தானே அது என்று கேட்பா ர்கள். எந்த காட்சியில் நான் நடி க்க மாட்டேன்னு என்று சொ ன்னே னோ அந்த காட்சி தான்   ம க்கள்   மத் தியில்   பிரபல மடைய வைத்தது என்று கூறினா ர்.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.