இ சை யமை ப்பா ளர் ச ங்கர் கணேஷின் மக ன் யா ர் தெரி யு மா..?? அ வர் ஒரு பிரபல சீ ரியல் ந டி கரா..!! யாரு ன் னு தெ ரி ஞ்சா நீங் க ளே ஷா க் ஆகிடு வீ ங்க..!!

0 1,545

ஷங்கர்கணேஷ் ஒரு இந்திய இசை இயக்கு னர் ஜோடி . இவர் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னட திரைப்படங்களில் சுமார் 50 ஆண்டுகளாக பணி யா ற்றியுள் ளார். அவர்கள் தங்கள் இசைப் பய ண த்தை தமிழ் திரையுலகின் மற்றொரு இசைய மைப் பாளர் இரட்டையர் விஸ்வநாதன்-ராமமூர்த்தி மேற்பார்வையில் ஆரம்பித்தனர். அவர்களது முதல் படம் 1967ஆம் ஆண்டில் மகராசி மற்றும் திருப் பு மு னை யாக அமைந்த படம் ஆட்டுக்கார அலமேலு.

.அவர்கள் 1964 ஆம் ஆண்டில் தமிழ் இசை யமை ப்பாள ர்களான எம்.எஸ். விஸ்வநாதன் மற்றும் டி.கே.ராம மூர்த்தி ஆ கியோ ரு க்கு உதவி யா ளர் களாக இருந்தனர் .பின்னர் இருவரும் எம்.எஸ்.விஸ்வநாதனுக்கு மட்டும் உதவி செய்தனர்.  1967 ஆம் ஆண்டு கண் ணதா சன் தனது சொந்த திரைப்படமான “நாகரதில் திருப்பர்கல்” யை தொட ங்கி னார் .

அதில் அவர் சங்கர் கணேஷை  இசை இய க்கு நர்க ளாக அறிமு கப்படு த்தி னார்.படம் நிறுத்தப்பட்டது எனவே கண் ணதாசன் அவர் களை சின்னப்ப தேவரிடம் அழைத்துச் சென்று அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வழங்கு மாறு கேட்டுக் கொண்டார்.

இருவரில்  ஷங்கர் அகால ம ர ண ம் அ டைந் தார், அதே நேரத்தில் கணேஷ் தொடர்ந்து ஷங்கர்கணேஷ் என்ற பெயருடன் இசைக் குழுவை முன் னோக் கி அழைத்துச் சென்றார். மேலும் பெரும் பாலும் சங்கர் கணேஷ் என்று புகழப்ப டுகி றார்.

சின்னரின் மகன் பாலசுப் பிரமணியம் ஷங்கர்  சின்னி ஜெயந்தின் காதல் நாடகத் திரை ப்ப டமான உனக்க காமேட்டம் மூலம் இசை அமைப் பாள ராக அறிமு கமா னார். கணேஷின் மகன் ஸ்ரீ குமார் ஒரு நடி கரா னார். இவர் தற்போது யாரடி நீ மோகினி என்ற சீரியலில் நடித்து வருகிறார் என்பது குறி ப்பி டத்த க்கது .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.