வேட்டை யாடு வி ளை யாடு படத் தி ல் நடிகை கௌதமி நடி த்து ள்ள ரா..?? எந்த கா ட்சி யில் வ ருவார் தெ ரி யுமா ..?? பலரு ம் பா ர்த் தி டாத புகை ப்பட ம் உ ள்ளே ..!!

0 279

தமிழ் சினிமா உல கில் கா தல் , ரொ மா ன்டிக் படம் என்றாலே அது கவுதம் மேனன் தான். இவர் படத்தை பார்ப்பதற்கு என்ற ஒரு தனி ரசிகர் ப ட்டா ளம் உள்ளது. ஆனால் இவர் பல ஆக்ஷன் படங் க ளை யும் இய க்கியிரு க்கிறார் .அந்த வகையில் வேட்டையாடு விளையாடு படமும் ஒன்று. இத்தி ரைப் படம் 2006 ஆம் ஆண்டு வெ ளி யானது .இதில் கமல்ஹாசன், ஜோதிகா, கமலினி முகர்ஜி என பலர் நடி த்தி ருந்த னர். ஆனால் இந்த படத்தில் நீங்கள் கௌதமியை நோட் செய் திரு க்க மா ட்டீர்கள்.

இவர்  1998ஆம் ஆண்டு சந்தை பாட்டியா என்ற தொழி லதிப ருடன் கா த லித்து  திரு ம ண ம்  செய்து கொண்டார் .பின்னர் 1999ஆம் ஆண்டு இருவரும் கருத்து வேறுபாடு கார ண மாக  வி வா கர த்து  பெற்றுவிட்டனர். இந்த தம் பதி யரு க்கு சுப்புலட்சுமி என்ற மகளும் இருக்கிறார். அதன் பின் னர் 2005ஆம் ஆண்டு முதல் தனது நண்பர் கமல் ஹாச னுடன்  கா தல்  ஏற்பட்டு இரு வரும் சே ர்ந் து வாழ்ந்தனர்.

கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்கள் ஒரே  வீட்டில் சேர்ந்து வா ழ்ந் தவ ர்கள் கடந்த ஆண்டு பிரிந்து விட்ட னர். இதற்கு காரணம் எந்த ஒரு கருத்து வே றுபா டும் இல்லை தனது மகனின் எதிர்கால  வா ழ்க் கை  குறித்து அக்கறை கொண்ட  கௌதமி இந்த  முடி வை  எடுப்பதாக கூ றியு ள்ளார் .

பிரிவதற்கு முன்பு வரை பல பட ங்க ளில் நடித்தனர். அந்த வகையில் வேட்டையாடு விளையாடு படத்தில் வரும் வெண் ணிலா வே பாடலின் ஒரு  காட் சி யில் வந்து இருப்பார் கௌதமி. இதே பாட லி ல் கௌதம் மேனனும் சில பி ரேம்க ளில் வ ந்தி ருப்பார் .

அதே போல இந்த படத் தின் மூலம் தான் கௌதம் மேனனின் த ந் தையின்  சினி மா வில் நடிக்கும்  ஆ சை யை  நிறை வேற்றி வைத்திருக்கிறார் கௌதம் மேனன். கௌதம் மேனனின் தந்தை தீவிர கமல்  ரசிகர். இ த்தி ரைப் படத் தில் இடம்பெறும் முதல் பாட லான கற்க கற்க பாடலில் வரும் இறுதி க்கா ட் சியில் தனது தந் தையை நடிக்க வை த்தி ருப்பார் கௌதம் மேனன் .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.